Vie Vin Vînju Mare

Certificări

Confirmarea încadrării în cerinţele standardelor internaţionale a venit odată cu certificarea din 2007 a unui sistem integrat de management de calitate, mediu si siguranţa alimentului.

În prezent, sistemul integrat de management este aliniat standardelor:

  • SR EN ISO 9001:2015
  • SR EN ISO 14001:2015
  • SR EN ISO 22000:2019